Pomoc zadłużonym

Firma oferuje pomoc w zakresie mediacji pomiędzy osobą zadłużoną a Wierzycielem (np. klient-bank). Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Firma osobiście podejmie korespondencję pisemną bądź kontakt telefoniczny, jak również stawi się na spotkaniu z Wierzycielem celem ustalenia warunków restrukturyzacji zadłużenia (np. w formie ugody).