DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Oferta dla podmiotów gospodarczych zawiera szeroki wachlarz usług, w szczególności:

 • Wywiad gospodarczy. 

     – Potwierdzenie faktu istnienia firmy (stan siedziby, posesji, typ zabudowań, lokalizacja itp.)

     – Ustalenie stosunków własnościowych oraz personalnych.

     – Potwierdzenie siedziby firmy wraz z adresem zamieszkania właściciela/i, wg zapisów z CEIDG, KRS (czas trwania, zawieszenie)

     – Potwierdzenie formy, charakteru i przedmiotu działalności

     – Ustalenie zaległości w ZUS, US oraz innych instytucjach na podstawie przekazanych dokumentów lub w miarę możliwości bez

     – Ustalenie firm współpracujących, podwykonawców również wierzycieli

     – Wywiad środowiskowy w miejscu siedziby oraz zamieszkania Kontrahenta (powiązania, opinie, sytuacja rodzinna, majątek: ruchomości
     oraz nieruchomości)

 • Sprawdzanie pracowników oraz kandydatów na pracowników.
 • Kontrola pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich.
 • Sprawdzanie wiarygodności osób.
 • Przestrzeganie zakazu konkurencji.
 • Skuteczne doręczanie dokumentów.